Hoe kun je obesitas behandelen?

Steeds meer mensen leiden aan obesitas. Obesitas is een ernstige vorm van overgewicht, waarbij je Body Mass Index (BMI) boven de 30 uitkomt. Een gezonde BMI zit tussen de 20 en 25. Maar ook zonder deze index, zie je om je heen steeds meer mensen met ernstig overgewicht. Dit leidt tot de vraag hoe kun je obesitas behandelen. Helaas leiden ook steeds meer kinderen aan obesitas. En dat is om heel veel redenen onwenselijk. Gelukkig is daar wat aan te doen. Obesitas behandelen is iets wat Gianni Bocca, kinderarts in het Universitair Medisch Centrum van Groningen heeft gedaan. Zij deed onderzoek  naar 75 kinderen met ernstig overgewicht, in de leeftijdscategorie tussen 3 en 5 jaar oud. 

Hoe kun je obesitas bij kinderen behandelen?

Natuurlijk is het niet gemakkelijk om ernstig overgewicht te behandelen. Obesitas ontstaat vaak door een combinatie van vele factoren. Een van die factoren is natuurlijk teveel eten. Maar hoe komt het dat kinderen, en ook volwassenen, teveel eten? Daarnaast is een tekort aan lichaamsbeweging een andere belangrijke factor voor het ontstaan van obesitas. Om obesitas effectief te kunnen behandelen is dus een multidisciplinaire aanpak nodig. Zo’n intensieve behandeling van jonge kinderen heeft een blijvend gunstig effect op de gewichtsafname en de middelomtrek, bij kinderen tussen de 3 en 5 jaar oud. Die multidisciplinaire behandeling richt zich niet alleen op het kind, maar juist op de hele familie.

In het onderzoek van Bocca, werd het effect van het intensieve en multidisciplinair programma vergeleken met een standaard programma. In totaal werden 40 kinderen behandeld volgens de multidisciplinaire aanpak en 35 volgens de standaard methode. De resultaten van de multidisciplinaire aanpak waren significant beter dan die van de standaard methode. De kinderen die behandeld werden middels de multi-aanpak verloren meer gewicht en kregen een smallere taille. Deze beide fysieke kenmerken zijn sleutelwaarden bij het bepalen van de mate van overgewicht. Ook na een meting die 3 jaar na de behandeling plaats vond, bleek dat de groep van de multi-aanpak lichter was, dan de groep die het standaard programma hadden gevolgd. Ook hun lichaamssamenstelling, bijvoorbeeld de slankere taille, was beter.

Hoe werd dat overgewicht aangepakt?

De aanpak omvatte 3 kern factoren, verandering van voedingspatroon, meer lichaamsbeweging en educatie voor de ouders op het gebied van voeding en er gedrag. De 40 kinderen van de multi-aanpak, werden geregeld naar een diëtist gestuurd. De ouders hielden steeds bij wat de kinderen aten en dat werd bij de diëtist telkens teruggekoppeld. Ook kregen deze 40 kinderen meer lichaamsbeweging. Ze deden allerlei balspelletjes en kregen beweging op muziek. De ouders van deze 40 kinderen ondergingen een aantal sessies waarbij ze leerden hun kinderen positief, maar zonder snoep, te belonen. Ook leerden zij meer over het onderscheid tussen trek en honger van een kind.

Integrale aanpak

Dit onderzoek staat niet op zichzelf. In zijn boek Tegenwicht, van professor dr. Jaap Seidell, beschrijft deze Nederlandse deskundige op het gebied van overgewicht hoe een integrale aanpak een Frans dorp effectief heeft behandeld tegen overgewicht. In dit Franse dorp maakten verschillende partijen afspraken met elkaar over hoe ze een gezondere levensstijl konden ontwikkelen. Op scholen werden kinderen onderwezen over de positieve effecten van gezonde voeding en beweging. In winkels werden ongezonde voedingsmiddelen uit de schappen gehaald en vervangen door gezonde producten en de ouders frequenteerden informatiebijeenkomsten over gezonde levensstijl. Deze aanpak omvatte dus de betrokkenheid van de hele commune, waaronder de scholen, de lokale bedrijven, de burgemeester en de ouders.

De gevolgen van overgewicht

Over de hele wereld gezien, neemt obesitas nog steeds toe, ook bij kinderen. Zowel voor het kind als voor de maatschappij is het bijzonder raadzaam om dit probleem aan te pakken. Overgewicht en obesitas wordt in verband gebracht met vele chronische aandoeningen zoals diabetes 2, artrose, hart- en vaatziekten. Ook kan overgewicht mensen ernstig belemmeren in hun dagelijks functioneren en kan het een negatieve impact hebben op hoe iemand zich voelt. Uit onderzoek blijkt dat mensen met overgewicht vaker depressieve gevoelens hebben dan slankere mensen. Daarnaast kost het de maatschappij bijzonder veel geld om de gevolgen van overgewicht te bestrijden. Een operatie aan een versleten gewricht, wat vaak voor kan komen bij mensen met overgewicht, kost handen vol met geld evenals de medicijnen om bijvoorbeeld cholesterol en diabetes 2 onder controle te houden.

Je kunt dit zelf ook oplossen

Het is dus erg belangrijk om obesitas en overgewicht te behandelen. Programma’s die een multidisciplinaire aanpak bevatten, gericht op leefstijlinterventies, blijken effectief te zijn voor gewichtsvermindering. Het mooie hiervan is dat je zelf ook zo’n soort programma kunt ontwikkelen.

Je hebt hier wat extra kennis omtrent gezonde voeding en een gezond voedingspatroon voor nodig, wat doorzettingsvermogen en wat meer lichaamsbeweging. Die kennis kun je onder andere vinden in het e-book Gezonde Voeding. Dit is te downloaden op deze site of verkrijgbaar als hardcopy. Ook het e-boek Afvallen Veranderen kan je helpen.

Door het veranderen van een aantal voedingsgewoonten en het intensiveren van de mate van lichaamsbeweging kunnen de kilo’s er letterlijk afvliegen. Met regelmaat ontvang ik, via Twitter, blije berichten van mensen die vele kilo’s verloren doordat ze een paar patronen hebben veranderd en dit gedurende een lange periode vol hielden. Ik wordt daar altijd erg blij van.

Matthijn Tromp Voeding en lifestyle coach

Voel jij je niet fit? Zit je kleding niet lekker? Voel jij je onzeker over je lichaam? Heb je weinig energie om leuke dingen te doen? Zonde! Dat kan echt anders. Ik kan en wil je graag helpen omdat ik oprecht geloof in de kracht van de juiste voeding en de juiste leefstijl. Ik ben gediplomeerd voedingscoach en ervaringsdeskundige. Alles wat ik weet deel ik met je (en de 100.000 andere maandelijkse bezoekers van deze website) in de artikelen die ik regelmatig post, via de e-boeken die ik in eigen beheer uitgeef en door persoonlijk voedingsadvies te geven via mijn online voedingsadviespraktijk NLbewustvoedingsadvies. Ik leef het zelf en het werkt echt!