Waarom het TTIP er toch wel komt?

Het TTIP is de laatste tijd weer veel in het nieuws geweest en lang niet altijd op een positieve manier. Het TTIP lijkt een kloof te slaan in de wensen van de verschillende (Europese) regeringen en haar burgers. Burgers organiseren allerlei initiatieven om aan te tonen dat ze het TTIP verdrag niet zien zitten, terwijl politici zich in allerlei bochten wringen om het er wel doorheen te drukken. Ook bij mij in de straat zie ik anti-TTIP pamfletten hangen. Waarom doen die politici dat eigenlijk, welke kracht schuilt er achter het TTIP? In deze blog lees je waarom ik denk dat het TTIP er gewoon komt, ondanks de weerstand van de bevolking.

Is TTIP zo uniek?

In TTIP worden handels- en investeringsstandaarden vastgelegd tussen de VS en de EU. Het gaat om een heleboel geld. De handel tussen de VS en de EU bedraagt thans zo’n € 800 miljard per jaar. In totaal zullen zo’n 800 miljoen mensen hiermee te maken gaan krijgen. Een van de kritiekpunten is dat het TTIP gezien kan worden als een feestje voor de grote multinationals.

TTIP is niet echt uniek, want er bestaan tal van andere handelsverdrag

TTIP Liever gezond leven? Download het e-boek Gezond In 10 Stappen.

en en (economische/politieke) samenwerkingsverbanden zoals de NAFTA (de VS, Mexico en Canada), de EU en de ASEAN (samenwerkende Aziatische landen) (1).

Ook bestaat er sinds kort een broertje van TTIP. Deze heet TIFA (2). Hiermee regelen de VS en de ASEAN landen hun onderlinge economische samenwerking. Net zoiets als TTIP. Maar goed, deze blog gaat niet over de het nut van handels- en investeringsverdragen, of welke er zijn. Deze blog gaat erover waarom TTIP er (volgens mij) wel zou komen, ondanks de weerstand van de (Europese) burgers.

Waarom het TTIP er wel komt?

De afgelopen jaren ben ik op zoek gegaan naar antwoorden op vragen zoals; waarom de sociale zekerheid wordt uitgekleed, waarom een bank als ABNAMRO zomaar opgeknipt kan worden (en vervolgens wordt gered met publiek geld), waarom recessies eigenlijk ontstaan en dat soort vragen.

Hogere macht?

Het leek wel of er steeds een ‘hogere macht’ betrokken was bij allerlei ontwikkelingen zoals het ontstaan van de Euro, de privatisering van staatsbedrijven en bij de verruiming – of beperking – van de hoeveelheid geld dat in omloop is.

Die hoeveelheid geld bepaalt eigenlijk voor een belangrijk deel de economische prestaties van een land. Een ruime hoeveelheid beschikbaar geld geeft meestal economische groei, een beperking van die hoeveelheid leidt dikwijls tot een recessie.

Die hogere macht betreft, naar mijn idee, machtige en schatrijke families zoals de Rockefellers, de Vanderbilts, de Carnegies, de Morgans, de Warburgs en de Rothschilds. Ik vind het vreemd dat je deze mensen niet op de Forbes en de Quote lijsten tegen komt – je weet wel, van die rijkenlijstjes.

Rothschild

Officieel is Bill Gates de rijkste man ter wereld, met een vermogen van zo’n € 70 miljard. Maar dit astronomische fortuin staan in schril contrast met het fortuin dat de familie Rothschild bezit. Deze familie is schatrijk geworden door het financieren van vorstendommen en koningshuizen in de periode tussen 1810 en 1910.

Er kunnen alleen maar schattingen worden gedaan naar het vermogen van deze familie. Die schattingen lopen op tot wel € 500.000 miljard (3). Dit astronomische kapitaal zou ongeveer de helft van het totale vermogen van de wereld zijn. Laten we dus even wat dieper ingaan op deze familie.

150 Jaar bankier van de wereld

In zijn 2 boeken ‘The House of Rothschild‘ (volume 1 en 2) beschrijft de Britse historicus Niall Ferguson de opkomst van de Rothschilds van het jaar 1849 tot en met 1999. Ferguson mocht de privé correspondentie gebruiken als bron voor zijn 2 boeken. Het resultaat is een verbluffend gedetailleerde geschiedschrijving.

De familie Rothschild speelde een flinke rol in tal van Europese en mondiale ontwikkelingen, door haar geld en politieke invloed. De Rothschilds kunnen zien als de kracht en macht achter grote gebeurtenissen die in het verleden hebben plaats gehad.

De kracht achter geschiedenis

Zo speelden de Rothschilds een rol bij:

 • de overwinning van Wellington op Napoleon, bij Waterloo
 • de aanleg van het Suez kanaal
 • de financiering en het ontstaan van ‘nieuwe landen’ zoals Brazilië, Rhodesië (het huidige Zambia)
 • de oprichting van de Federal Reserve en tal van andere Centrale Banken
 • de oprichting van het IMF en de Wereldbank
 • ook zou Rothschild aan de wieg van de Euro staan

Je zou de Rothschilds kunnen zien als de uitvinder van het huidige financiële systeem. Ook hebben de Rothschilds geïnvesteerd in:

 • spoorlijnen (in Europa en de VS, Vanderbilts en Harriman)
 • olie (Rockefeller, Standard Oil en ook Royal Dutch Shell)
 • de Amerikaanse staalindustrie (Carnegie, US Steel)
 • banken (J.P. Morgan)
 • grondstoffen en edelmetalen (De Beers diamanten, Rio Tinto mijnen)
 • en tal van andere projecten

Naar verluidt bezit deze en de andere schatrijke families aandelen in de grootste bedrijven ter wereld – die wellicht voordelen hebben bij het TTIP – en controleren zij de wereld via allerlei foundations, stichtingen en instituten zoals de WHO, het IMF en de Bank of International Settlements (BIS) (4).

En dat is nog lang niet alles

De macht van deze families is dus bijzonder groot. Deze families bezitten niet alleen heel veel, ze hebben mede het (financiële) systeem vorm gegeven, waarin wij leven. Hiermee bedoel ik onder andere het systeem van het Fractional Reserve Banking. Hierbij lenen banken meer uit dan dat ze in kas hebben, waardoor zij veel meer winst genereren ten opzichte van het bezit dat zij daar tegenover stellen.

Fractional Reserve Banking

Middels Fractional Reserve Banking kan een bank tot wel 10x zoveel geld uitlenen als dat het daadwerkelijk in kas heeft. Als zij 4% rente vragen voor dat kapitaal, dan zou de winst dus 40% bedragen als je het afzet tegen het bedrag dat zij in kas hebben. Dit levert dus heel, heel, heel erg veel geld op.

Centrale Banken

Ook zitten deze families achter het ontstaan van de Centrale Banken, wereldwijd. Deze banken bezitten het monopolie om (vanuit niets) geld te creëren en dat uit te lenen om bijvoorbeeld de staatsschuld mee te financieren. De lasten (aflossing en rente) van die staatsschuld betaal jij in de vorm van belasting.

Deze machtige families bepalen eigenlijk hoeveel geld jij kan uitgeven, hoeveel jij betaalt voor je hypotheek, je levensmiddelen en zelf de kleding die je draagt. Volgens de Duitse gelddeskundige Margrit Kennedy bestaat 30% van hetgeen je koopt, om in je levensonderhoud te voorzien, uit rente (5). Die rente is afkomstig van het geld dat producenten hebben geleend om die producten – levensmiddelen, kleding, auto’s – te maken. Om hun leningen af te betalen, betalen zij een aflossing en rente. En die rente is verdisconteerd in de prijzen van producten.

Macht door rente en geldhoeveelheid

De invloed van deze machtige families beperkt zich niet alleen tot jouw portemonnee, maar tevens tot de gehele geldhoeveelheid. Via hun invloed in de bankensector (BIS) kunnen zij de totale geldhoeveelheid verruimen en beperken.

Ken jij de berichten nog van de laatste recessie die onze wereld rijk was (Banken crisis – Krediet crisis – Valuta crisis van 2008 tot ongeveer 2014)? Bedrijven en particulieren konden minder geld lenen bij de banken. Of het nu om hypotheken, persoonlijke leningen, investeringen of bedrijfskredieten ging de kraan was dicht. Tijdens de afgelopen recessie is vaak een parallel getrokken met de Grote Depressie van de jaren ’30 van de vorige eeuw. Ook toen werd – na een tijd voor voorspoed – de geldkraan dicht gedraaid.

En hoe is het nu? De rente is momenteel erg laag en er worden weer volop kredieten verstrekt; de economie trekt weer aan. Deze mensen heersen dus over jouw besteedbare inkomen, ze bezitten (controlerende) aandelen in tal van Fortune 500 bedrijven en dan heb ik het nog niet eens gehad over hun politieke invloed. De bottom line is dit:

Als deze mensen iets willen, dan gebeurt dat ook.

Hoe erg is dit?

Het beantwoorden van deze vraag laat ik aan jou over. Er wordt op het internet vaak niet positief over deze mensen gepraat en ze worden veelal in verband gebracht met allerlei complottheorieën en groeperingen zoals de Illuminatie, Skulls & Bones en zelfs met georganiseerde misdaad. Of dat allemaal waar is of onwaar, laat ik in het midden.

Uit de research van Ferguson blijkt dat de Rothschild liever geen oorlogen financierde. Oorlog is slecht voor de (financiële) stabiliteit van een land. Een land in oorlog heeft namelijk enorm hoge uitgaven aan wapens en aan herstelkosten (na de oorlog), terwijl de belastingopbrengsten sterk verminderen. Dat is dus niet goed voor de overheidsfinanciën (en dus voor hun business).

In veel gevallen – in het oude Europa – financierde Rothschild (gedeeltelijk) de staatsschuld van landen en vorstendommen. Gewapende conflicten en ook opstanden en revoluties leverde Rothschild verliezen op en dat wilde deze familie voorkomen. Derhalve hebben zij zich altijd pacifistisch opgesteld.

En, wat kan jij hiermee?

Deze steenrijke mensen worden door veel mensen als graaiers gezien, die de wereld besturen vanuit een omgeving waar wetten niet van toepassing lijken te zijn. Maar als je hun rol eens bekijkt vanuit het perspectief van vrede en (economische en politieke) stabiliteit in Europa en de VS, dan zou je kunnen zeggen dat wij sinds 1945 in onderling vrede leven (West Europa en de VS) en dat er een redelijke vorm van welvaart bestaat.

Het TTIP komt er dus, in wat voor een vorm dan ook. Dat is mijn stelling. Als je het er niet mee eens bent, of je vertrouwt die arbitrage-clausule – je weet wel waarbij democratische wetten omzeild worden zodat er mogelijk chloorkippen, hormoonvlees en genetisch gemodificeerde producten toch verkocht mogen worden – niet, leer dan snel wat gezond voor je is, zodat je geen nadelen ondervindt.

Daarnaast denk ik ook dat niet zij, maar dat wij de macht hebben. Als jij geen plofkippen meer koopt en andere goedkope meuk (ooit afgevraagd waarom bepaalde voeding zo goedkoop kan zijn?) en ervoor kiest om verse producten uit de streek en van het seizoen te kopen, dan ben je al een flink stuk op weg. Er wordt wel gesteld dat de grote multinationals vooral zullen profiteren van TTIP. Nou, als jij (en heel veel andere mensen) geen spullen meer van hen koopt, welk voordeel hebben zij dan?

Je ziet het aan bepaalde hamburgerrestaurants en frisdrankbedrijven. Hun omzet neemt af, omdat mensen andere keuzes maken. Hoe meer mensen – voor zichzelf – gezonde keuzes maken, hoe minder machtig bepaalde bedrijven en groeperingen zijn.

De weg van het geld bepaalt immers waar de macht ligt en als jij nou eens een andere weg gaat bewandelen – en je moedigt anderen aan om dit ook te doen – dan verandert die weg. TTIP of niet.

Tot slot nog even; Waarom weet je zo weinig van deze mensen?

De Rothschilds zijn heel erg discreet. Ze blijven graag buiten de pers en als dat niet lukt, dan kopen ze gewoon Reuters op en Reuters koopt dan weer Associated Press op.

Anders denken is zo gek nog niet

Wat zou je doen als er geen limieten en beperkingen meer voor jou zouden zijn? Wat zou je willen doen als alles kon en dat grenzen er niet meer voor jou zouden bestaan? Als er eens een manier bestaat om datgene te bereiken wat je maar wilt bereiken.

Succes, zonder grenzen, is er voor iedereen. Alles is mogelijk! Alleen niet iedereen doet het. Dit e-boek Wat Je Denkt Ben Jezelf, helpt je om de vraag Wat, om te zetten in Hoe. Met andere woorden, dit e-boek geeft je de tools die je nodig hebt om datgene te bereiken wat je wilt.

Meer weten over gezond leven? Download het e-boek Gezond In 10 Stappen eens.

Bronnen:
1. The House of Rothschild, Volume 1: Money’s Prophets 1798 – 1848, Niall Ferguson, ISBN: 0 670 85768 8
2. The House of Rothschild, Volume 2: The World’s Banker 1849 – 1999, Niall Ferguseon, ISBN: 0 670 88794 3
3. https://en.wikipedia.org/wiki/Rothschild_family
4. https://nl.wikipedia.org/wiki/Bank_voor_Internationale_Betalingen

(1) https://nl.wikipedia.org/wiki/Handelsverdrag
(2) https://ustr.gov/trade-agreements/trade-investment-framework-agreements
(3)  http://www.gewoon-nieuws.nl/2013/11/voor-iedereen-op-aarde-70-miljoen-als-rothschild-zijn-vermogen-deelt/#.ViiyAfnhDNM  
(4) http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=P1289
(5) http://welvaartvooriedereen.nl/2014/09/wat-er-mis-met-ons-geld/

Matthijn Tromp Voeding en lifestyle coach

Voel jij je niet fit? Zit je kleding niet lekker? Voel jij je onzeker over je lichaam? Heb je weinig energie om leuke dingen te doen? Zonde! Dat kan echt anders. Ik kan en wil je graag helpen omdat ik oprecht geloof in de kracht van de juiste voeding en de juiste leefstijl. Ik ben gediplomeerd voedingscoach en ervaringsdeskundige. Alles wat ik weet deel ik met je (en de 100.000 andere maandelijkse bezoekers van deze website) in de artikelen die ik regelmatig post, via de e-boeken die ik in eigen beheer uitgeef en door persoonlijk voedingsadvies te geven via mijn online voedingsadviespraktijk NLbewustvoedingsadvies. Ik leef het zelf en het werkt echt!