Je gezondheid verbeteren met de wijsheid van Weston Price

Weston Price onderzocht in de jaren ’30 van de vorige eeuw, naar verklaringen waarom westerse mensen steeds ongezonder werden. Bij ongeveer 99% van de Amerikaanse bevolking was bijvoorbeeld sprake van cariës en vele kinderen hadden versmalde kaken, waardoor hun tanden scheef stonden. Daarnaast maakte hij zich ongerust over het toenemende aantal mensen met vreselijke ziekten zoals kanker en hartaandoeningen. Om een antwoord te vinden bezocht hij in de looptijd van ongeveer 10 jaar, diverse oervolken die blijk gaven van een uitstekende gezondheid. In deze blog lees je wat Weston Price ontdekte. 

Wie was Weston Price?

Weston Price was een Canadese tandarts, met een praktijk in de Amerikaanse stad Cleveland, Ohio. Aan zijn clientèle merkte hij in toenemende mate het verval van gebitten op. Gaatjes kwam destijds bij 99% van de Amerikaanse bevolking voor. En dat was nog lang niet alles.Weston Price. Gezond eten. Meer weten? Download het e-boek Gezond in 10 stappen.

Ook vroeg Weston Price zich af waarom de tandbogen bij zijn patiënten minder regelmatig werden, waarom mensen smallere kaken kregen en een smaller gehemelte zodat er derhalve minder plek was voor de tanden. Hierdoor stonden ze schots en scheef in de kaken.

Kortom, Weston Price maakte zich zorgen over deze feiten binnen zijn vakgebied en tevens vroeg hij zich af waarom steeds meer Amerikanen gingen leiden aan allerlei chronische ziekten zoals hartziekten, reuma, kanker en kampten met tal van andere gezondheidsproblemen.

Wat deed Weston Price?

Als tandarts merkte Weston Price de samenhang tussen gezonde tanden, brede kaken en een goede gezondheid op. Het schortte juist aan die tanden en kaken, bij zijn patiënten. In tijdschriften van National Geographic zag hij destijds foto’s van ‘primitieve’ inheemse volken.

Het viel hem op dat deze ‘primitieve’ mensen er bijzonder gezond uitzagen en over een mooi stel tanden beschikten. Hij besloot dit fenomeen verder te onderzoeken.

In de jaren ’30 van de vorige eeuw maakte Weston Price diverse reizen naar zogenaamde oervolken, om hun gebit te bestuderen. Het zou voor Weston Price makkelijker zijn geweest om beugels te plaatsen en allerlei gebit corrigerende ingrepen uit te voeren. Daar zou hij veel geld aan verdiend hebben. Hij koos er echter voor om de oorzaak te achterhalen.

Wat ontdekte hij?

Tijdens zijn reizen bestudeerde hij onder meer de botten, kaken, tanden en schedels (van overleden mensen) van de oervolken. Zij waren eeuwenoude afstammelingen van jager-verzamelaars, vissers, nomaden en landbouwers.

Er bleek niets mis te zijn met de tanden, botten, kaken en de schedels. Ook bleken al die volken – in zijn boek Voeding en Fysieke Degeneratie beschrijft 12 volken –  in perfecte gezondheid te verkeren. Ziektes en aandoeningen zoals artritis, reuma, hartaandoeningen en kanker kwamen amper voor.

Weston Price ontdekte dat tandbederf, gaatjes, versmallingen van de kaken en het ontstaan van allerlei ziektes, bij westerlingen, geen genetische oorzaak hadden. Wat zou het dan kunnen zijn?

Wat was het geheim?

Er wat eigenlijk geen geheim. Weston Price ontdekte dat voeding de oorzaak was van veel ellende in het westen. Of beter gezegd, het gebrek aan voeding. Westerse voeding kenmerkte zich door veel sterk bewerkt eten bestaande uit zetmeel, suiker, weinig vetten, vitamines en mineralen.

Westerlingen aten veelal wit brood (toast) met jam en dronken gepasteuriseerde melk en namen teveel snoep. De ‘primitieve’ volken aten juist volwaardige voeding afkomstig van hun directe omgeving.

Zo aten, in de Alpen geïsoleerde Zwitsers juist rogge en vette kaas en de Eskimo’s die hij bezocht aten juist veel zeewier, vis en zeehondenvlees. De Kelten die hij bezocht aten bijvoorbeeld veel haver en vis.

De kennis over gezond eten werd overgedragen van generatie op generatie. Waarschijnlijk waren deze zich mensen zich nauwelijks bewust van hun enorme kennis over gezond eten.

Maar goed, dat is toch nauwelijks een geheim te noemen? Eigenlijk niet nee. Maar wat bleek toen de mensen van deze volken meer in aanmerking kwamen met westerse voeding? Ook hun tanden werden slechter en hun kinderen vertoonden allerlei gebreken aan hun kaken, tandbogen en hun tanden. Gaatjes in de tanden kwamen steeds meer voor!

Wat was het geheim?

De grote gemene deler bij alle ‘primitieve’ volken, bleken de vet oplosbare vitamines A, D, E en K te zijn. De volken waren (voordat zij in aanraking kwamen met westers eten) oersterk, cariës kwam bijna niet voor en de typische westerse ziekten zoals kanker, hartaandoeningen, reuma, TBC en veelvuldige verkoudheden en griep kwamen amper voor.

Juist de vitamines A, D, E en K ontbraken in westerse voeding en juist in dat westen kwamen al die vervelende ziektes wel voor.

Voedselverteerketen

Weston Price ontdekte dat juist vetten een hele belangrijke rol in de gezondheid spelen. Vetten zijn nodig om mineralen op te nemen en mineralen zijn nodig om vitaminen op te nemen. Vet is dus de basis.

Het zal je dus niet verbazen dat die gezonde oervolken juist dierlijke vetten aten. En niet zo’n beetje ook. Uit de voedingsmonsters bleek dat zij tot wel tien keer zoveel van de vitamines A, D, E en K binnen kregen als westerlingen.

Die vetten kwamen veelal uit dierlijk voeding; rauwe melk, orgaan vlees, vis en eieren. Zie jij ook het nut van gezond eten, maar zwicht jij ook voor de verleidingen? Lees dan het e-boek Gezonde Voeding.

Rauwe melk

Rauwe melk is melk die zó uit de koe komt, voordat het gepasteuriseerd wordt. In Nederland kun je het op steeds meer plekken (bij de boer) verkrijgen. Let wel, officiële instanties waarschuwen voor voedselvergiftiging.

Orgaanvlees

Noord Amerikaanse indianen (die Weston Price bestudeerd had) bleken juist het orgaanvlees van de bizons te eten, die ze geschoten hadden. Het spiervlees – het vlees dat wij zouden eten – gaven ze juist aan de honden. Vooral lever is gezond.

Vis en schaaldieren

Eigenlijk alle soorten vis, schaal en schelpdieren. Vooral vette vis zoals haring, zalm en sardines zijn gezond.

Eieren

Bevatten heel veel gezonde stoffen en verzadigen ook nog eens enorm.

En, wat kan jij hiermee?

Weston Price vervulde 80 jaar geleden, met zijn tien jaar durende onderzoek een pioniersrol op het gebied van gezonde voeding. Zijn conclusies zijn in de loop der jaren meerdere malen onderzocht en bevestigd. Juist in deze tijd, waarin we weliswaar ouder dan ooit worden, maar ook vaker een eerder ziek, is zijn werk actueler dan ooit.

Wil je ook meer weten over gezond eten en raak je ook wel eens verward in de voedingsjungle van de supermarkt? Lees dan dit het e-boek Gezonde Voeding. Met een aantal verrassend gemakkelijke ingrepen, bereik je al mooie en gezonde resultaten. Je voelt je een stuk lekkerder.

Nieuwsbrief

Schrijf je ook in op onze gratis nieuwsbrief. Je ontvangt één keer per maand een mailtje bom vol gezonde inzichten en tips. Mooi toch?

Bronnen:
1. Voeding en Fysieke Degeneratie, Weston Price

Matthijn Tromp Voeding en lifestyle coach

Voel jij je niet fit? Zit je kleding niet lekker? Voel jij je onzeker over je lichaam? Heb je weinig energie om leuke dingen te doen? Zonde! Dat kan echt anders. Ik kan en wil je graag helpen omdat ik oprecht geloof in de kracht van de juiste voeding en de juiste leefstijl. Ik ben gediplomeerd voedingscoach en ervaringsdeskundige. Alles wat ik weet deel ik met je (en de 100.000 andere maandelijkse bezoekers van deze website) in de artikelen die ik regelmatig post, via de e-boeken die ik in eigen beheer uitgeef en door persoonlijk voedingsadvies te geven via mijn online voedingsadviespraktijk NLbewustvoedingsadvies. Ik leef het zelf en het werkt echt!