Wat kun je van GcMAF en immunotherapie verwachten?

GcMAF is een bepaalt eiwit dat immuungerelateerde ziekten zou kunnen genezen. Bij immuungerelateerde ziekten kun je denken aan kanker, AIDS maar ook aandoeningen als autisme en de ziekte van Parkinson. Een behandeling met GcMAF wordt daarom ook wel een vorm van immunotherapie genoemd. Maar goed, alles leuk en aardig, in hoeverre is het bewezen dat dit molecuul dergelijke ziekten kan genezen, of het ziekteproces kan vertragen? In deze blog vertel ik je wat GcMAF is, wat het doet, waarom er zoveel kritiek op is en wat jij ermee kunt doen. 

Waarom deze blog?

In een eerdere blog over GcMAF, stelde ik jou als lezer de vraag om mij een mail te sturen, indien je meer wilt weten over GcMAF. Die vraag stelde ik je omdat ik zelf nogal verwonderd ben over dit ‘supermolecuul’. Diverse mensen hebben mij gemaild. Blijkbaar zoeken veel mensen naar antwoorden die buiten de gebaande paden liggen.GcMAF en gezond leven. Meer weten over gezond leven? Download het e-boek Gezond in 10 stappen.

Als je dan opzoek gaat naar antwoorden – op internet vind je talloze informatiebronnen – dan krijg je die uit de conventionele en uit de niet-conventionele hoek. De antwoorden uit de conventionele hoek zij vaak medisch gerelateerd zoals chemotherapie. De antwoorden uit de onconventionele hoek hebben vaak een andere invalshoek.

Andere invalshoek

Een van die invalshoeken is immuuntherapie ofwel immunotherapie. GcMAF is een vorm van immunotherapie. Bij immunotherapie wordt de behandeling gefocust op het versterken van je immuunsysteem, waardoor de ziekten – kanker, aids en zelfs autisme – genezen zou kunnen worden.

Deze insteek is heel anders dan die van het huidige dogma. Dat is namelijk het behandelen van de ziekte door middel van middelen zoals chemotherapie, bestraling en medicatie. Wat is nu het punt? Het punt is dat chemotherapie, medicatie en bestraling allemaal wetenschappelijk onderzocht zijn. Deze vormen van behandeling vallen onder uiterst strenge wetten en regelgeving. Zo ver is GcMAF nog niet.

Wat is GcMAF?

GcMAF is een eiwit (een proteïne) dat een belangrijke rol speelt in je immuunsysteem. Het stukje ‘Gc’ staat voor een code van een bepaald gen in je lichaam en ‘MAF’ staat voor Macrofaag Activerende Factor. Macrofagen zijn een type witte bloedlichaampjes die letterlijk dingen opeten. GcMAF bevordert de macrofagen om tumoren en andere kwaadaardige cellen op te ruimen.

Doordat GcMAF de macrofagen stimuleert om kwaadaardige cellen en tumoren op te eten, zou het ziekten als kanker en AIDS kunnen genezen. Het activeert hiervoor dus het eigen immuunsysteem. Het zou ook autisme kunnen genezen en aandoeningen zoals osteoporose, ALS en de ziekte van Parkinson.

GcMAF wordt al sinds 1993 onderzocht, ontwikkeld en getest. Honderden wetenschappers hebben er inmiddels aan gewerkt. Tevens is GcMAF is succesvol ingezet bij diverse mensen en zijn er in Europa diverse klinieken waar je terecht kunt voor therapieën.

Dat is me dus nogal wat. Maar goed, als het waar is, dat GcMAF kanker en virale ziekten zoals AIDS zou kunnen genezen, waarom wordt dit dan niet op grote schaal ingezet? Dat is een belangrijke vraag.

Hoe werkt GcMAF? Iets dieper de stof induiken

In de voorgaande alinea’s kon je al wat lezen over de werking van GcMAF, deze alinea’s gaan er iets dieper op in. Het is een beetje technisch, maar goed, hier komt het.

1. Aanvallen schadelijke cellen

Bij een gezond persoon gaan macrofagen, in de bloedbaan op zoek naar kwaadaardige cellen om ze te doden. Bij kwaadaardige cellen kun je denken aan kankercellen en virussen zoals het HIV virus. De macrofagen ontvangen de opdracht om die kwaadaardige (kanker)cellen, bacteriën en virussen aan te vallen, op te eten en op te ruimen.

2. Dagelijks maakt je lichaam talloze schadelijk cellen aan

Elke dag produceert je lichaam (kwaadaardige) kankercellen en elke dag word je blootgesteld aan talloze bacteriën en virussen. Je macrofagen sporen elke dag deze ziekteverwekkers op en vernietigen ze. Als je gezond bent, dat merk je hier eigenlijk niets van.

3. Waarom je immuunsysteem minder goed werkt

Door factoren zoals enorme stress, werkdruk of heftige gebeurtenissen zoals het overlijden van een dierbare, kunnen die kwaadaardige cellen de overhand krijgen. Dit gebeurt in de vorm van het enzym Nagalase. Nagalase onderdrukt de omzetting van eiwitten tot GcMAF. En daardoor ontvangen de macrofagen geen signaal meer om tot actie over te gaan.

Hierdoor onderdrukken de kwaadaardige cellen – zoals de kankercellen of het AIDS virus – het immuunsysteem waardoor de kwaadaardige cellen juist niet meer opgespoord en vernietigd worden. De kwaadaardige cellen kunnen zich dus verder ontwikkelen tot een chronische ziekte.

4. Hoe geneest GcMAF dan ziektes als kanker en AIDS?

Het Gc proteïne wordt uit het bloed onttrokken en vervolgens worden deze cellen buiten het lichaam gemodificeerd tot het ontbrekende GcMAF. Er wordt dus bloed afgenomen bij gezonde personen en vervolgens wordt het GcMAF buiten het lichaam om opgebouwd. Als dit gebeurd is, dan wordt het GcMAF middels injecties in de aderen van de patiënt gespoten.

Ok en nu de hamvraag: Werkt het?

Nou, om eerlijk te zijn kan ik wel vermelden dat het werkt, want er zijn diverse patiënten succesvol behandeld. Maar goed, diverse publicaties hierover zijn teruggetrokken (1). En dat is direct het grote probleem voor de acceptatie van GcMAF door de praktiserende medische wereld.

De werking van GcMAF op ziekten als kanker, zijn weliswaar door onderzoeken bevestigd, maar het is nog niet algemeen aanvaard. Derhalve bevindt de behandeling middels GcMAF zich nog in een experimenteel stadium.

Onderzoek van Dr. Nobuto Yamamoto (een van de grote voorvechters van het molecuul) dat heeft plaats gevonden bij kleine groepen patiënten die uitgezaaide vormen van borst-, darm- en prostaatkanker hadden, waren succesvol (2). Diezelfde Yamamoto publiceerde een artikel waarin hij stelt dat GcMAF longkanker zou kunnen genezen (3). Ook publiceerde hij een stuk waarin hij beschrijft dat 16 mannen genazen van prostaatkanker, na een behandeling met GcMAF (4)

Maar goed 3 van de 4 wetenschappelijke stukken die Yamamoto publiceerde in wetenschappelijke tijdschriften zijn om diverse redenen teruggetrokken.

Waarom is er eigenlijk kritiek?

De factor geld speelt, naar mijn idee een belangrijke factor bij de acceptatie van GcMAF door de medische wereld. Een farmaceutisch bedrijf verdient zijn geld met verkoop van duur ontwikkelde medicijnen. De ontwikkeling van 1 werkend medicijn kost jaren van onderzoek, ontwikkeling, testen en gepatenteerd worden.

1. Niet patenteerbaar

Het ontwikkelproces van 1 werkend medicijn kan miljarden euro’s kosten en die euro’s worden terugverdiend door middel van de verkoop van het medicijn. Logisch toch? Dat zou dus ook voor GcMAF kunnen gelden. Nee dus. GcMAF komt voor in je eigen immuunsysteem. Derhalve valt het niet te patenteren.

Wel zou het productieproces kunnen worden en dat is precies wat een aantal wetenschappers – waaronder Yamamoto – hebben gedaan.

2. Belangenverstrengeling?

Yamamoto heeft patent aangevraagd op het productieproces van GcMAF. Hij is een groot voorstander en zijn onderzoeken geven positieve uitslagen. Dit roept een zweem van belangenverstrengeling op. Een andere voorvechter van GcMAF is professor Marco Ruggiero. Ruggiero een Italiaanse arts en wetenschapper die al jaren geleden afvroeg waarom een ziekte – zoals kanker of aids – bestreden wordt door middel van medicatie.

Ruggiero is van mening dat je er beter aan doet om het immuunsysteem te versterken en doet hier al jarenlang onderzoek naar. Hij heeft een procedé ontwikkeld waarmee patiënten op een gemakkelijke manier zichzelf GcMAF kunnen toedienen. Echter, Ruggiero is verbonden aan het bedrijf Immuno Biotech Ltd.

3. Niet doorlopen van de juiste wetenschappelijke procedures

Diverse publicaties van Yamamoto zijn teruggetrokken, wegens het niet bewandelen van de juiste wetenschappelijke wegen. Wanneer een onderzoeker een wetenschappelijk stuk wil publiceren, dan dient dat stuk aan een flink aantal voorwaarden te voldoen. Voldoet het stuk daar niet aan, dan wordt het stuk verworpen.

Maar goed, diverse wetenschappelijke stukken over GcMAF hebben de zogenaamde peer review doorstaan (5). Een peer review houdt in dat andere wetenschappers het geschreven stuk kijken en daar hun mening over geven.

4. Verlies van inkomsten

Nog een reden van financiële aard. Als GcMAF zelf niet te patenteren valt – alleen het productieproces – dan valt er ook weinig te verdienen. En dat hoeft ook niet, want GcMAF is niet erg duur, als je het vergelijkt met de reguliere behandeling van bijvoorbeeld kanker.

Het behandelen van kanker kostte de Nederlandse samenleving in 2010 rond de € 5 miljard (6). Ongeveer 150.000 mensen zijn in 2010 opgenomen geweest voor de behandeling van kanker. Dit komt op een bedrag van rond de € 33.000,- per persoon gemiddeld. Als een patiënt behandeld wordt voor kanker, dan kunnen de kosten oplopen tot meer dan € 100.000,-

Wat kost GcMAF dan? Uit de diverse websites die beschikbaar zijn, maak ik op dat je bij een behandeling met GcMAF injecties, tussen de 20 en 30 injecties krijgt, die variëren in kosten. Een richtlijn voor de kosten per injectie zou € 100,- kunnen zijn. Dat is financieel gezien een totaal ander plaatje.

Een bedrag van € 100.000,- genereert veel meer werkgelegenheid dat een behandeling van (pakweg) € 3.000,-.

5. Onvoldoende bewijs

Tegenstanders van GcMAF stellen dat er onvoldoende bewijs bestaat om aan te kunnen tonen dat GcMAF werkt bij mensen. Ik denk niet dat ik dat gegeven door middel van deze blog kan oplossen. Maar laat ik stellen dat er veel minder artsen en wetenschappers zijn die het willen gebruiken en dat er veel meer wetenschappers (en farmaceutische bedrijven) die GcMAF liever niet grootschalig op de markt zien verschijnen.

Maar goed, los van de vraag of er bewijs voor bestaat, kun je het ook omdraaien. Het blijkt nog onvoldoende aangetoond (of bewezen) dat het werkt, maar dat staat los van het gegeven dat het wel zou werken. Een voorbeeld om dit te verduidelijken; voordat wetenschappelijk werd aangetoond dat vitamine C scheurbuik kon voorkomen, bij de zeevaarders van de VOC was het effect ervan bekend. Derhalve nam men zuurkool mee aan boord. Zuurkool blijft namelijk langer houdbaar dan citrusvruchten.

De hoofdrolspelers

Als je zelf naar GcMAF gaat speuren op internet dan kom je ongetwijfeld de onderstaande mensen en/of instellingen tegen:

Dr. Nobuto Yamamoto Philadelphia USA

Yamamoto heeft patenten op de productie van GcMAF en diverse artikelen van hem zijn om verschillende redenen teruggetrokken.

David J. Noakes

Noakes is de CEO van het bedrijf Immuno Biotech Ltd. Het bedrijf is in Zwitserland gevestigd en het produceert en verkoopt GcMAF. Hiervoor is een bepaald procedé ontwikkeld. Immuno Biotech levert aan diverse artsen in Europa. Professor Marco Ruggiero werkt bij deze onderneming

Professor Marco Ruggiero

De Italiaanse arts en onderzoeker Marco Ruggiero doet al jaren onderzoek naar het bestrijden van ziekten door het immuunsysteem te versterken. Zodoende werkt hij graag met GcMAF. Hij geeft er lezingen over en is sterk betrokken bij het bedrijf Immuno Biotech.

Ruggiero ondervond in eigen land ernstige moeilijkheden, omdat hij zich bezig hield met het onderzoek naar GcMAF. Dit ging zelf zo ver dat hij een tijdje van zijn Universiteit van Florence geschorst werd. De beschuldigingen, die hadden geleid tot de schorsing, bleken ongefundeerd.

Na jaren van tegenwerking in eigen land, vertrok Ruggiero naar Zwitserland, waar hij met David Noakes het bedrijf Immuno Biotech bestiert.

Het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis

Het AVL is een vooraanstaand ziekenhuis op het gebied van de behandeling van kanker. Het AVL doet derhalve ook onderzoek naar immunotherapie (niet zozeer naar GcMAF). Wellicht heb je hier iets over gehoord in een uitzending van RTL Late night, waarin Prof. Dr. Bing Tan dit kort aanhaalde.

Wat kun jij doen?

Nou, een hoop tekst over een mogelijk middel dat tot genezing van allerlei vreselijke ziektes leidt. Wat kun jij niet nou mee? Aangezien GcMAF nog geen status heeft als medicijn bevinden de behandelingen zich in een experimenteel stadium. Wees je daarvan bewust.

Op internet kun je GcMAF namelijk vrij gemakkelijk verkrijgen. Maar ik vind dat er hier en daar wel wat vage partijen zijn die het je willen verkopen. Wees je daarvan bewust.

1. Informeer je breed

Hoewel de informatie redelijk gekleurd is en niet altijd gemakkelijk leesbaar, zou ik je aanraden om je breed te informeren. Dit kun je gemakkelijk doen door het internet na te pluizen en standpunten van de voor- en tegenstanders te achterhalen en de manier waarop zij georganiseerd zijn.

2. Overleg met je arts

Wellicht weet je arts nog niet veel over GcMAF, want het is nog tamelijk nieuw. Maar zijn zal ongetwijfeld wel wat weten over immunotherapie. Hoe meer je er zelf over weet, hoe beter je voor jezelf een besluit kan nemen. Mocht je arts je niet willen helpen hiermee, zoek dan iemand die dat wel wil doen.

3. Ga niet zomaar iets doen

Besef je alsjeblieft wel goed dat GcMAF de medische en de farmaceutische wereld kan veranderen. Dit kan leiden tot heel veel weerstand binnen die 2 werelden. Het zou een enorme paradigma verschuiving tot gevolg kunnen hebben. Het medische systeem waarbinnen ziektes behandeld worden verandert dan.

Veranderingen gaan vaak gepaard met nieuwe problemen, onduidelijkheid, horten en stoten. Hou derhalve de ontwikkelingen op dit gebied bij en probeer zo objectief mogelijk te blijven.

Toekomst

In de nabije toekomst kun je meer artikelen verwachten op deze blog, over GcMAF. Ik vind het namelijk een bijzonder interessant onderwerp en het lijkt erop dat de conventionele (medische en farmaceutische) wereld GcMAF niet zien zitten, terwijl er aanwijzingen zijn dat het blijkt te werken. Er valt dus nog genoeg te ontdekken.

Tot slot van dit betoog wil ik graag onderstrepen dat ik geen financieel belang heb in immunotherapie of GcMAF. Ook word ik door niemand betaald uit welke industrie dan ook. Ik denk gewoon een beetje anders 🙂

Meer weten?

Wil je meer weten over het versterken van het immuunsysteem, je fitter, sterker en gezonder voelen. Download dan het super informatieve e-boek Gezond in 10 stappen.

Bronnen:
http://immunocentre.eu/what-is-gcmaf/
(1) http://www.anticancerfund.org/nl/news/gcmaf-voor-de-behandeling-van-borstkanker-het-terugtrekken-van-een-artikel-van-yamamoto-et-al?page=9 
(2) http://www.cvhg.nl/behandelwijzen.php 
(3) The International Journal of Cancer. 15 Januarie 2008 122(2):461-7
(4) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2510818/?tool=pubmed
(5) https://gcmaf.se/gcmaf-science/our-scientific-presentations/
(6) http://www.nationaalkompas.nl/gezondheid-en-ziekte/ziekten-en-aandoeningen/kanker/hoeveel-zorg-gebruiken-mensen-met-kanker-en-kosten/

Matthijn Tromp Voeding en lifestyle coach

Voel jij je niet fit? Zit je kleding niet lekker? Voel jij je onzeker over je lichaam? Heb je weinig energie om leuke dingen te doen? Zonde! Dat kan echt anders. Ik kan en wil je graag helpen omdat ik oprecht geloof in de kracht van de juiste voeding en de juiste leefstijl. Ik ben gediplomeerd voedingscoach en ervaringsdeskundige. Alles wat ik weet deel ik met je (en de 100.000 andere maandelijkse bezoekers van deze website) in de artikelen die ik regelmatig post, via de e-boeken die ik in eigen beheer uitgeef en door persoonlijk voedingsadvies te geven via mijn online voedingsadviespraktijk NLbewustvoedingsadvies. Ik leef het zelf en het werkt echt!