Tags: Schijf van Vijf

De Schijf van Vijf is een model van het Voedingscentrum waarmee aangegeven wordt wat het hoeveel je dagelijks dient te eten. Het model is niet onomstreden.